KBT - Livsmönster

Dagens samhälle ställer stora krav på att man ska klara en mängd skiftande uppgifter. Ibland blir pressen för stor, något livsavgörande händer, och man blir vilsen och tappar styrfarten. Man hamnar kanske i kris, blir deprimerad, känner ångest, får svårt att sova, eller får andra stressrelaterade problem.

Jag erbjuder samtal av utforskande och framåtsyftande karaktär. Jag lägger stor vikt vid att den som kommer till mig ska känna sig sedd och bekräftad, och få verktyg att arbeta vidare med. Tillsammans utforskar vi och gör en plan över det du vill ha hjälp med. Vi letar efter dina invanda sätt att reagera, dina livsmönster, och hur du samspelar med andra. Det finns olika sätt att arbeta med förändring och terapin anpassas efter just dig. Du får träna hemma mellan terapiträffarna med uppgifter som vi kommer överens om.

Vi börjar med inledande samtal, som senare ligger till grund för hur vi ska lägga upp terapin. Oftast träffas vi sedan 10 – 15 gånger. Ibland räcker det med några samtal.

Ibland träffas vi någon eller några gånger efter några månader eller längre, för att följa upp hur du mår, och kanske fördjupa terapin.

KBT – Livsmönster är en mottagning som vänder sig till både vuxna och ungdomar.