KBT

Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Det finns ett samband mellan känslor – tankar – handlingar. Vi har alla ett personligt livsmönster och tillsammans utforskar vi och ser vad som händer med dig i samspel med andra. Vi letar efter situationer där det blir tydligt och detta blir sedan utgångspunkt för terapin. Du blir medveten om ditt sätt att reagera, dvs. ditt eget livsmönster, och hittar metoder att förändra det för att sedan må bättre. Det är en process som har stort vetenskapligt stöd eftersom den visar goda resultat.

I relationell kognitiv terapi, som är den variant av KBT som jag arbetar efter, är anknytningsteori och affektteori grundpelare tillsammans med ett sokratiskt förhållningssätt.  Med ett sokratiskt förhållningssätt menas att terapeuten tillsammans med klienten letar efter det som finns inom dig. Samspelet mellan terapeut och klient är avgörande för att terapin ska bli framgångsrik.