Om mig

Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med vuxna inom primärvård och psykiatri.

Jag har arbetat med skolutveckling och varit med om att starta  skolor för utsatta ungdomar både inom socialtjänst och inom den kommunala skolan. Under många år har jag även arbetat som lärare inom dessa verksamheter.

Under mina år har jag arbetat med  livsrelaterade samtal, krissamtal, sorgbearbetning, sjukvårdsinsatser och utbildning på olika nivåer.

Mina utbildningar:
KBT – steg 1 (Kognitiv relationell terapi)
Leg. sjuksköterska/distriktssköterska och Pedagog/Lärare